Situație DEZASTRUOASĂ// Alexandru Oleinic: Astăzi, irigarea NU este o prioritate pentru autoritățile R.Moldova

Pe parcursul ultimelor luni, deputatul independent Alexandru Oleinic a abordat problema sistemului de irigare, a activității întreprinderilor din acest sector, adresând numeroase interpelări către Agenția Proprietății Publice, Agenția Apele Moldovei, alte structuri pentru a afla situația reală și care sunt programele și viziunile de dezvoltare a acestui sistem extrem de important pentru o țară agrară cum este Republica Moldova…

„În baza informației obținute, care nu cred că a fost una complexă, am făcut o concluzie – ASTĂZI IRIGAREA NU ESTE O PRIORITATE PENTRU AUTORITĂȚILE REPUBLICII MOLDOVA!”, susține deputatul pe blogul său OLEINIC.MD.

CITIȚI ȘI: Moldova a rămas practic fără sistem de irigare a terenurilor … 

„Toate aceste concluzii sunt confirmate de unele evenimente desfășurate chiar în ultimele două zile. De exemplu, Curtea de Conturi, care a examinat, în cadrul ședinței din 29 ianuarie curent, Raportul auditului privind performanța activității întreprinderilor de stat fondator al cărora în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”, care a constatat că irigarea efectuată prin intermediul întreprinderilor de stat aflate în custodia Agenției „Apele Moldovei”, în perioada evaluată, a înregistrat o tendință de descreștere continuă, astfel încât din 108,7 mii ha irigabile, care reprezentă suprafața potențială de acoperire cu sistemele centralizate de irigare proiectată, la sfârșitul anului 2018, suprafața irigată de către cele 12 întreprinderi de stat a constituit 4,7 mii ha, ceea ce constituia cca 4,3 %.

Curtea a constat că analiza performanței indicatorilor financiari înregistrați în anii 2015-2018 denotă că, aceștia s-au înrăutățit ca urmare a guvernării neperformante a factorilor de decizie. Astfel, activele nete au înregistrat tendințe descendente de la 404 mil. lei în anul 2015 până la 211,68 mil. lei în anul 2018… Datoriile întreprinderilor de stat au demonstrat o creștere continuă de la 147,84 mil. lei în anul 2015 până la 175,26 mil. lei în anul 2018, la finele anului 2018 înregistrând cel mai înalt grad de îndatorare de 51.0%. (http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-performanta-intreprinderilor-de-stat-fondate-de-agentia-apele-moldovei-1-4513 ).

Încă o dovadă a situației dezastruoase a fost expusă astăzi în cadrul unei conferințe de presă, organizată de un grup de deputați împreună cu angajații ÎS Stația de irigare Briceni, unde 73 de persoane nu au primit salariul timp de 12(!), în pofida faptului că întreprinderea funcționează, iar agenții economici au achitat serviciile prestate de ea.

Situația creată în acest domeniu demonstrează că factorii de decizie responsabili de gestionarea sistemului de irigare la toate nivelele ”nu au manifestat spirit de bună guvernare și administrare a patrimoniului utilizat în procesul de gospodărire a apelor și a hidroameliorației, ceea ce a condiționat degradarea și distrugerea semnificativă a sistemului de irigație național, pierderea elementelor patrimoniului public și cheltuirea neperformantă a resurselor financiare publice”.

Toate acestea demonstrează odată în plus că pe lângă managementul prost din partea conducerii întreprinderilor din interior, dezastrul în acest sistem a fost provocat și de unele decizii la nivel central, inclusiv prin schimbarea fondatorului întreprinderilor – înlocuirea Agenției Apele Moldovei cu Agenția Proprietății Publice.

Consider că în situația creată este cazul să intervină organele de anchetă, deoarece nu putem lăsa fără atenție un caz de neglijență totală atât față de oameni, cât și patrimoniul statului”, susține Alexandru Oleinic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × trei =